Svaret har endelig kommet!

Vårt vitenskapsreligiøse samfunn har funnet svaret på SELVE SPØRSMÅLET. Hva er meningen med livet?

Juryens uttalelse, ordrett gjengitt med tillatelse fra Juridikum i Huet og Ræva AS:

"Etter årelange utraderinger og pugging av splitter nye bøker, har vi funnet det begrunnet at penger er naturens opphav. Nå når denne evige sannhet er avdekket ved vårt opphøyede arbeid, er det mulig for oss - de aller aller skarpeste knivene i skuffene på jordkloden- å presentere dere som ikke er det for livets egentlige formål. Først kom pengene, så kom menneskene, som igjen skapte det naturlige menneskets naturlige mål:

Skaff deg en jobb."

Jon Schau